Skupaj do najboljše rešitve

Z znanjem, modrostjo in izkušnjami poskrbimo za strokovno in za vas najboljšo rešitev. Strankam zagotovimo celovito zastopanje in pravno pomoč, ob korektnem, poštenem in osebnem pristopu.

kdo smo

O nas

> 0

uspešno zaključenih primerov

> 0 %

s sporazumom zaključenih mediacij

Ius est ars boni et aequi

Skupaj z vami za najboljšo rešitev

Odvetniška pisarna Bartenjev nudi strankam kvalitetne storitve pravnega svetovanja in zastopanja pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji, tako splošnimi, kot specializiranimi, kot so Delovno in socailno sodišče in Upravno sodišče ter pred Ustavnim sodiščem, Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu, Sodiščem EU, kakor tudi v upravnih postopkih pred upravnimi organi, delovnih sporih pred delodajalci, organih družb, socialnih sporih pred izvajalci zavarovanj, arbitražami in v postopkih mediacije. Strankam nudimo vse pravne storitve s področja prometa z nepremičninami ter pripravljamo vse vrste pogodb, oporoke in ostale listine. Aktivno svetujemo in pomagamo pri izvensodnemu reševanju sporov v postopkih mediacije. Strankam tudi pomagamo preprečevati spore s svetovanjem, pogajanji in dogovarjanjem. V dolgoletni praksi smo pridobili bogato pravno znanje z veliko pravnih področij, tako teoretično, kot praktično. Poleg navedenega imamo za kvalitetno zastopanje in svetovanje tudi potrebne življenjske izkušnje ter izrazit občutek za pravo in pravičnost. Za dosego najboljšega rezultata za svoje stranke sodelujemo tudi z več odličnimi kolegi odvetniki, pravnimi strokovnjaki in sodnimi izvedenci z različnih področij ter pogodbeno sodelujemo z izbranimi zunanjimi sodelavci. V pisarni izvajamo tudi vse vrste mediacij s področja gospodarskega prava, civilnega prava, kakor tudi s področja družinskega prava. V tem primeru se sprti strani odločita, da bosta sami, s pomočjo mediatorja, rešili sporno razmerje, da bosta o rešitvi spora torej odločali sami in ne bosta zadeve prepuščali dragemu in pogosto dolgotrajnemu in negotovemu sodnemu postopku. Rešitev spora s sklenitvijo medsebojnega dogovora je brez dvoma najboljša, saj je dogovor sklenjen šele tedaj, ko se obe stranki strinjata z njegovo vsebino. Vedno se trudimo za korekten, pošten odnos do strank, z diskretnim in osebnim pristopom ter seveda stranki zagotoviti celovito zastopanje in pravno pomoč.

Pokličite nas: 01 232 14 17 ali 051 320 443

Mitja Bartenjev

Scroll to top