Mediacije

V naši odvetniški pisarni posluje tudi pisarna za mediacijo. V kolikor se stranke odločijo, da želijo same rešiti spor, s pomočjo izkušenega mediatorja in torej ne želijo, da bi o njihovem sporu odločilo sodišče (katerega odločitve so do neke mere vedno negotove), se lahko obrnejo na našo pisarno, v okviru katere bomo organizirali mediacijska srečanja in sprtim stranem z mediacijskimi veščinami aktivno pomagali pri rešitvi spora. Mediacije izvajamo v gospodarskih zadevah, civilnih, delovnopravnih, družinskih, avtorskih in vseh drugih zadevah, v katerih se stranke povsem prostovoljno odločijo za takšen način rešitve nastalega spora. Gre za prostovoljen, zaupen, hiter in učinkovit način reševanja sporov.

Vas zanima še kaj v zvezi z mediacijami? Pošljite nam vprašanje.

Scroll to top